Basta
Primex Grundolja Plus

Primex Grundolie Plus

Primex

Imprægnér dine rene og ubehandlede træoverflader inden du træbeskytter dem, for at få et slutresultat som holder længere. Primex Grundolie Plus er en flydende imprægneringsolie, som bruges til beskyttelse af knaster, endetræ og andre udsatte dele af træ udendørs. Primex Grundolie Plus trænger særdeles let ind i træfibrene og giver en rigtig god beskyttelse mod vandoptagelse og mindsker risikoen for sprækkedannelse i træ og malingslaget. Ved at bruge Primex Grundolie Plus bliver træet desuden beskyttet mod råd og blåsplint. Gør dig selv en tjeneste - brug Primex Grundolie Plus for et holdbart resultat, som holder din træfacade i god stand i mange år.

  • Beskytter mod råd, svamp og blåsplint
  • Beskytter mod vandoptagelse
  • Blåtonet - lettere at påføre

Farve

Vælg farve

Størrelse

Calculate quantity

/product/primex-grundolie-plus
Find forhandler
Kategori


Forbrug

6,25 - 12,5 m²/l


Glans

-


Værktøj

pensel


Malingstemperatur

Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 % relativ luftfugtighed


Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed

Stick free after 1(h). Paintable after 4(h).


Binder

Olie


VOC

Forberedelse af overfladen

Sørg for at overflader er tørre, rene og fri for støv. Ældet og grånende træ fjernes ved børstning og slibning.


Paint

Påfør olie: Omrøres grundigt før brug. Påføres med en pensel. Påfør Primex Grundolie Plus til træet er mættet (flere gange vådt i vådt), overskydende olie tørres bort efter ca. 15-20 min. Mængden der skal påføres er medlem 80-160 ml/m2 afhængig af hvor meget underlaget suger. Normalt kan det opnås ved 1-2 påføringer. Primex Grundolie Plus må ikke anvendes på intakte malingslag eller laserede overflader. Det behandlede træ ska altid overmales. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.


When you finished painting


Plejeinstruktioner


Vigtig

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Undgå udledning til miljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. Må kun anvendes i doseringer på 80-160 ml/m2 ved pensling, rullepåføring, manuel og automatiseret sprøjtning og dypning og flow-coat proces. Produktet Primex Grundolie Plus må tillige anvendes i den angivne dosering i fuldautomatiserede neddypningsprocesser, hvor alle trin i behandlingsog tørringsprocessen er mekaniserede, og ikke omfatter manuel håndtering, herunder når de behandlede artikler transporteres gennem dyppetanken til drænings-/tørringsområdet og lageret (hvis de ikke allerede er tørre på overfladen, inden de flyttes til lageret). Om nødvendigt skal de træartikler, der skal behandles, fastgøres helt (f.eks. med spændebånd eller fastspændingsanordninger) inden behandling og under neddypningsprocessen og må ikke håndteres manuelt, før overfladen på de behandlede artikler er tør. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og yderdøre. Må ikke anvendes indendørs. Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. Indeholder propiconazole og IPBC. Kan udløse allergisk reaktion. Træbeskyttelsesmiddel (PT8). Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. BPD-Reg.nr. 805-2. For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til indkøbslisten
er blevet fjernet fra indkøbslisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg