Basta

Scotte LW Spartel

Scotte

Scotte LW Spartel er en finkornet let vådrumsspartel med god fyldeevne til vådrum indendørs. Brug Scotte LW i rum, hvor et vandfast resultat er nødvendigt. Scotte LW bruges i vådrum og lignende rum på underlag af beton, letbeton, puds, tegl, væv, samt gips og andre byggeplader. Anvend Scotte LW Spartel for bedst mulige vedhæftning og et holdbart resultat.

Beregn forbrug
Kategori

Interiør


Forbrug

1 l/m²


Glans

Not applicable


Værktøj

stålspartel


Malingstemperatur

Undgå at spartle hvis overlfaden er koldere end +5°C.


Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed

Klæbefri efter 0(h). Overmalbar efter 12(h).


Binder

-


VOC

Forberedelse af overfladen

Spartling skal ske på tørre, velforankrede og rengjorte overflader.


Mal

Påfør Scotte LW med stålspartel i maks. 5 mm. tykkelse. Slebne overflader støves af før tapetsering eller maling. Spartlede overflader bør forlimes før tapetsering. Forbrug, bredspartling ved 1 mm tykt lag ca 1lit/m². Spartling af sammenfӕjninger ca 0,3l/m samling ved tre gange. Spartlen opfylder krav til CE-mærkning i henhold til EN 13963.


Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarlig og opbevares stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig spartelmasse fra værktøj før rengøring. Spartelrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.


Plejeinstruktioner


Vigtig

Undgå at spartle, hvis overfladen er koldere end +5°C. Tørretiderne afhænger af temperatur/luftfugtighed og lagtykkelse. Anvend beskyttelsesbriller ved slibning af spartel over øjenhøjde. Slibemaske skal også anvendes. For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Danish
dk
er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til huskelisten
er blevet fjernet fra huskelisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg