Ordliste maling og malebehandling

Her finder du en forklaring på ord, som du kan støde på når du læser eller taler om maling. Er der ord, du savner i ordlisten, som du synes bør være med? Så skriv til malersupport@beckers.dk.
 • A

  Adhesion 
  I forenklet tale vedhæftning.

  Advarselsmærkning 
  Noteres ikke på malingfaktabladet. De produkter, som i Beckers’ sortiment klassificeres som mærkningspligtige, har tydelige mærkninger på emballageetiketten. Det kan fx være en orange firkant med et Andreaskors (sort kors) samt en tekst om farligt indhold og beskyttelsesforanstaltninger m.m. 

  Afskalning 
  Malingen påvirkes og nedbrydes af sollys, hvilket gør den sprød, samtidig med at farve og glans ændrer sig. Som oftest bliver den lysere og mere mat. 

  Astma och Allergiförbundet och Svanen 
  Mange af Beckers produkter har ret til at bære disse miljømærker og de findes markeret på Malingfakta-bladet samt på emballagen. 

  Alifatnafta 
  Laknafta med lav aromat indhold, som gør den mere miljøvenlig end almindelig laknafta. 

  Akrylatmaling (latex) 
  Bindemiddel emulgeret (fint fordelt) i vand med meget god bestandighed. Ofte brugt i udendørsmaling. På træ udendørs kræves i så fald grundmaling af alkydtypen. 

  Alkydmaling 
  Alkydbindemiddel fremstilles af forskellige typer af vegetabilske olier sammen med specielle alkoholer og syrer. Generelt har alkydmaling en hurtigere tørretid og bedre vejrbestandighed sammenlignet med linoliemaling. Et vigtigt anvendelsesområde for alkydmaling er som grundmaling under latexmaling udendørs på træ. 

  Applicering 
  Påføring af maling på en overflade. 

  Armerende 
  Forstærkende effekt, giver malingen højere slidstyrke.

 • B

  Base/baseret 
  Et malingsprodukt er baseret på et bindemiddel og baseret på opløsningsmiddel. 

  Bejdse 
  Bejdse er opbygget af opløselige malingsstoffer, som er meget transparente og farvestærke. Som regel er lysbestandigheden dårlig hos bejdse, hvorfor de kun anvendes indendørs. 

  Biocid Stof med evne til at slå organismer ihjel. 

  Blærer 
  Blærer kan opstå ved for eksempel maling på solvarme eller alt for fugtige flader. Se også Linolieblærer. 

  Blødning/blødende pigment 
  Kan opstå, når et pigment ikke tåler et vist opløsningsmiddel. Der kan i så fald opstå misfarvninger af overfladen. 

  Brandfarlighed 
  Nogle malingsprodukter indeholder opløsningsmidler i varierende grad af brandfarlighed. Denne måles ved at bestemme flammepunktet (temperatur hvor dampe antændes af åben ild): Klasse 1 – Meget brandfarlig. Antændes ved temperaturer under +21ºC Klasse 2a – Brandfarlig, højere end +21ºC, men lavere end +30ºC Klasse 2b – Brandfarlig, højere end +30ºC, men lavere end +55ºC Klasse 3 – Højere end +55ºC til og med +100ºC. 

  Blandesystem 
  Også kaldet tonesystem. Beckers blandesystem hedder Beckers Colour System og består af en datobestemt opskriftdatabase, blandemaskine og rystemaskine. En mængde faktorer betyder, at en lille afvigelse i farven kan ske mellem forskellige opblandinger. Derfor skal al maling til en specifik maleropgave helst blandes samtidig, af maling fra samme produktionsserie.

 • D

  Densitet
  Forholdet mellem et legemes masse (vægt) og dets volumen.

  Dispersion
  En blanding bestående af faste partikler, væskedråber eller gasbobler i væske eller gas.

  Dolomit
  Mineral bestående af magnesiumkalciumkarbonat.

  Dækkende maling

  Se maling.

  Dækkende lasur

  Et dækkende produkt, men med et tyndere malinglag, som tydeligere viser træets struktur. Dæklasur har kortere vedligeholdelsesinterval, men er også enklere at vedligeholde. Det rækker som oftest med en afvaskning og børstning af overfladen før overmaling.

 • E

  Epoxymaling
  Tokomponentmaling, hvor epoxydelen reagerer kemisk med hærderen. Malingerne har en begrænset anvendelsestid efter tilsætning af hærderen. Epoxymalinger findes opløst i opløsningsmiddel eller emulgeret i vand. Epoxymalinger udmærker sig ved meget høj slidstyrke og vand-/kemikalieresistens. Epoxymalinger anvendes i dag primært på betongulve i udsatte miljøer. Det er vigtigt, at underlaget, som skal males, er tørt og ikke udsættes for fugt nedefra. Epoxymalinger bør ikke anvendes udendørs, da de skaller hurtigt og kraftigt.

 • F

  Farve

  Virkelig farve og oplevet farve. Oplevet farve opleves på den malede overflade som lysere og stærkere end den virkelige på en lille malingprøve.

  Farvesortiment

  Her angives farver, der findes færdige som lagerfarver. Ofte kan de forskellige malingkvaliteter tones til et væld af forskellige nuancer fra specielle baser med toningpasta (pigment) i butikken via automatiserede doseringsmaskiner.

  Flerpolymer latex

  Blandinger af forskellige typer af polymerer (bindemiddel) til malingfremstilling.

  Fortynder

  Væske, som anvendes til at sænke viskositeter samt til rengøring af værktøj med mere.

  Fugtbalance/dynamik
  Beskriver hvor let fugt kan transporteres ud og ind af underlaget og malingen.

  Fugtkvote
  Den faktiske mængde fugt i et materiale.

  Fugtmåler
  Et apparat, som med forskellige metoder måler fugtindholdet i træet, fx med elektrisk spænding.

  Fungicid
  Et emne, som formår at dræbe svampe såsom skimmelsvamp.

  Färg
  En del af Beckers malinger har ordet "färg" i produktnavnet - "färg"er svensk og betyder maling.

 • G

  Glans
  Angiver hvor mat eller blank en overflade opleves. Glans opdeles i følgende områder: Højblank, blank, halvblank, halvmat, mat og helmat. Glasværdien måles med en glansmåler. 

  Grovbehandling

  Behandling af en overflade, som gør den lidt "strid" for at øge vedhæftningen af næste malingslag.

  Grundolie
  Omfatter produkter, som trænger dybt ned i træet og beskytter mod fugt, skimmelsvamp og råd. Anvendes før den videre bemaling af træ udendørs.

 • K

  Kalkmaling
  Kalkmalinger er baseret på kalk udrørt i vand. De reagerer med mineralske underlag og giver malingfilm, som meget åbne for vand. Rene kalkmalinger skal påføres i mange tynde lag med mellemliggende vanding af overfladen. De er stærkt alkaliske og kræver forsigtighed ved brug. Maling med rene kalkmalinger er relativt kompliceret og bør overlades til professionelle.

  Kondens
  Vand som opstår via kondensering fra gas- eller væsketilstand.

  Korn

  Spartel- eller malingoverflade, som har en mere eller mindre nubret struktur på overfladen. Kornstørrelse bruges især til sandpapir.

 • L

  Lakmalinger
  Som oftest malinger, der bliver hårde og reparationsfaste, til overflader, som udsættes for hårdt slid. Også kendt som emaljer. Fællesbetegnelse er Træværksmaling.

  Lasur
  Giver et gennemsigtigt tyndt lag. Lasur kan fås i forskellige farver og har kort vedligeholdelsesinterval, men er til gengæld let at vedligeholde. Som regel rækker en let afbørstning og påføring af ny lasur.

  Latex (akrylatmaling)
  Latexmalinger findes både til indendørs og udendørs maleopgaver. Ud over latexmalingernes miljøvenlighed udmærker de sig ved hurtig tørretid, god vedhæftning og meget god bevaring af farve og glans udendørs. Latexmalinger beholder deres fleksibilitet i lang tid. Udendørs har akrylatmalinger de allerbedste egenskaber. Udendørs skal al træ grundmales med vandbaseret maling før færdigmaling med latexmaling.

  Linolieblærer
  Ved den første bemaling af træfacader med linoliemaling (almindeligt frem til før 1950) grundede man ofte med en blanding af terpentin og linolie. Efter flere overmalinger bliver malinglaget for tæt, og når det er varmt, kan linolien omdannes til gas, som udvider sig og presser malingen væk fra underlaget i form af blærer.

  Linoliemaling
  Baseres på hovedsageligt kogt linolie. I dag pigmenteres linoliemaling med almindelig pigment. Opløsningsmidlet var førhen terpentin, men i dag er det som oftest nafta. Linoliemaling tørrer langsomt, skaller relativt hurtigt, og malingen bliver efterhånden sprød. Linoliemaling anvendes i dag hovedsageligt udendørs på træ.

 • M

  Maling

  Maling består af tre hovedingredienser: Bindemiddel, pigment og opløsningsmiddel. Derudover indgår der oftest et eller flere tilsætningsstoffer, som giver malingen dens slutegenskaber. Valget af bindemiddeltype er dog det vigtigste for at opnå de ønskede egenskaber. Derfor er forskellige malinger tilpassede til udendørs og indendørs brug og til træ, metal, puds el. lign. Maling er oftest et fyldigt og dækkende produkt med langt vedligeholdelsesinterval.

  Malingsfilm

  Den overfalde, som bliver tilbage (bindemiddel, pigment), efter at malingen er tør.

  Materialeforbrug (rækkeevne)
  Beskriver hvor mange kvadratmeter en liter maling normalt rækker til ved påføring. Dette er en omtrentlig angivelse, der afhænger af variationer i underlagets sammensætning, sugeevne og struktur. Man skal være opmærksom på, at tallet angiver materialeforbrug per påføring. Skal malingen eksempelvis påføres to gange, skal dækkeevnen for den færdige overflade halveres.

  Miljødeklaration
  For flertallet af Beckers’ produkter findes der en miljødeklaration, som beskriver emissioner fra malingoverfladen, energiforbrug og mange andre miljøfaktorer. Eftersom disse blade kan undergå justeringer over tid, så kan den aktuelle udgave altid hentes her.

 • O

   

  Opløsningsmiddel

  Som oftest vand eller nafta. Har som primær opgave at gøre det muligt at overføre malingen fra spanden til overflade med et egnet værktøj.

  Opslæmning

  At opslæmme vil sige, at man laver en løsere blanding af cement, kalk og vand, og 'kaster' blanding på overfladen. Man får på den måde et tyndt pudslag (ca. 10-15 mm) som buffer mod fugten.

   

  Overmalbar

  Angiver den omtrentlige tørretid baseret på praktiske afprøvninger. For at kunne angive sammenlignelige værdier, er disse tider angivet ved en bestemt temperatur og luftfugtighed. Lavere temperaturer giver som oftest en længere tørretid. Høj luftfugtighed kan også forlænge tørretiden, først og fremmest for vandopløselige malinger. Malingens sluthårdhed kan ofte tage længere tid at opnå end angivet under rubrikken tørretid, da tørretiden ca. angiver, hvornår malingoverfladen er brugstør.

 • P

  Patentering
  En grunding, som skal forstærke overfalden med maling for at forbedre vedhæftningen af det næstkommende malinglag.

  Pigment
  Giver malingen dens kulør og dækning. I en klarlak findes der ingen farvegivende pigmenter.

  Puds
  Mineralsk overfladebehandling. Varierende sammensætning og egenskaber. I dag er der som oftest tale om en blanding af kalk og cement.

  Pudsning

  Træfacade som belægges med puds på net eller sivmåtte.

  Punktering

  At male overfladen, så den bliver mat og får en nubret struktur.

 • R

  Rustbeskyttelsesmaling
  Indeholder som oftest specielle tilsætninger, som beskytter mod rust og endda standser begyndende rustdannelse.

  Råd
  Den naturlige nedbrydning af træ via rådsvampe. Kan kun opstå ved konstant høj fugtkvote i træet.

 • S

  Skabelon
  Mønster udskåret i plast eller papir. Placeres på overfladen og overmales, hvorved det udskårne mønster dannes på underlaget.

  Silikatmaling
  Silikat reagerer kemisk med mineralske underlag som fx puds, beton og fibercement. Dens særlige egenskaber giver en malingfilm, som er ekstremt hærdet og har meget god vedhæftning. Silikatmalinger lader nemt vand i underlaget slippe ud. De er også stærkt alkaliske i våd tilstand og kan dermed bl.a. ætse glas. Hud og øjne skal beskyttes godt mod stænk og sprøjt..

  Skumbdannelse
  Luft som dannes i malingen under bearbejdningen eller ved påføring med rulle eller sprøjte. Kan give kratere og huller i den tørre malingfilm.

  Systemmaling
  Overflader, som har brug for langvarig og slidstærk beskyttelse, males ofte med forskellige typer maling i kombination med hinanden for at opnå optimale egenskaber. Fx malingsystemet Perfekt til træfacader og Beckers Vådrumssystem.

  Sikkerhedsdatablad
  Ifølge lovgivningen skal leverandører af kemiske produkter til professionel brug stille såkaldte sikkerhedsdatablade til rådighed. Disse findes for alle Beckers produkter. Da disse datablade kan undergå justeringer over tid, så kan den aktuelle udgave altid hentes på vores hjemmeside.

 • T

  Temperaturfølsom
  Malingens følsomhed over for primært kulde, men kan også være varmefølsomhed. Effekten kan være, at malingen ved arbejde i kulde tykner og i varme bliver tyndere. Den kan også være, at malingens farve ændres med forskellige temperaturer.

  Tixotropi
  En metode til at gøre malingen mindre tilbøjelig til at dryppe eller løbe. En tixotrop væske bliver mere letflydende, når man omrører den hurtigt, men tykner igen, når den får lov til at hvile.

  Toørretid/overmalbar
  Angiver den omtrentlige tørretid baseret på praktiske afprøvninger. For at kunne angive sammenlignelige værdier angives disse tider ved en bestemt temperatur og luftfugtighed. Lavere temperatur giver som oftest en længere tørretid. Høj luftfugtighed kan også forlænge tørretiden for især vandopløselige malinger. Malingens sluthårdhed kan ofte tage længere tid at opnå end angivet under rubrikken tørretid, da tørretiden ca. angiver, hvornår malingoverfalden er brugstør.

  Transparente pigmenter
  Halvt gennemsigtige pigmenter, som bl.a. benyttes til lasurmaling og trykmaling.

  Trykimprægneret
  Træ som imprægneres ind til kernetræet med et middel, der forhindrer råd.

  Træolie
  Et produkt til træ, som trænger dybt ind og forhindrer fugtindtrængning. Det giver træet en flot, dyb glød. Indeholder som oftest vandafvisende tilsætningsstoffer.

  Tørvægt
  Angiver hvor meget materiale, der er tilbage, når opløsningsmidlet er fordampet.

  Täckfärg
  Svensk ord, der ofte optræder som del af Beckers træbeskyttelsers produktnavne. Betyder dækkende maling.

  Täcklasyr
  Svensk ord, der ofte optræder som del af Beckers træbeskyttelsers produktnavne. Det er et dækkende produkt, men med tyndere malingslag, som tydeligere viser træets struktur og åretegninger. Dæklasur har kortere vedligeholdelsesinterval, men er også enklere at vedligeholde. Det rækker oftest med en afvaskning og børstning af overfladen før overmaling.

 • U

  Urethanmaling
  Urethanmaling giver ekstremt hårde og hærdede overflader. Selv udendørs har den i de fleste tilfælde stor holdbarhed. Urethanmaling benyttes primært i malerfaget ved gulvmaling på meget hårdt udsatte overflader. Det er vigtigt, at overflader, som skal males, er tørre og ikke udsættes for fugt, der trænger op nedefra. Anvendelse af urethanmaling forudsætter uddannelse i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser.

 • V


  Vedhæftning (adhesion)
  Hvordan malingen fæstner og sætter sig fast på en overfalde, fx træ, puds eller metal.

  Viskositet/konsistens
  En måde at angive, hvordan en maling løber, eller hvor let den er at male med.

  Vådt-i-vådt
  Når man maler med fx grundolie og, mens olien stadig er våd, påfører næste malingtype.

 • dk
  er føjet til den gemte liste
  er blevet fjernet fra den gemte liste
  er føjet til huskelisten
  er blevet fjernet fra huskelisten
  You have to choose a size.
  You have to choose a amount.
  Du måste välja en färg