Beckers miljøarbejde

Omtanke for mennesker og miljøet

Beckers har længe haft et stærkt fokus på miljøet. Faktisk var vi den første danske leverandør af maling, som fik produkter miljømærket med Svanemærket. I dag er vi måske endnu mere opmærksomme på, at vores kunder altid skal kunne vælge fra en bred vifte af bæredygtige produkter, som er skånsomme mod miljøet. I 2011 fastsatte vi et mål om at reducere vores klimapåvirkning1 med 50 procent til år 2020. Vi glæder os over, at vi nåede målet allerede i 2017. I dag er 100 procent af vores produkter vandfortyndbare, og vi har startet en satsning på biobaserede produkter under princippet Mass balance.


Vi benægter ikke, at malingindustrien stadig har store udfordringer foran sig. Maling påvirker miljøet, og vi har et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at mindske den påvirkning. I mange tilfælde bidrager maling til at forlænge levetiden af værdifulde materialer som bygninger og møbler, men vi skal fortsat konstant forbedre produkternes miljøpræstationer.

Miljømærkninger

Beckers bestræber sig på at udvikle bæredygtige produkter til alle overflader. Vi er stolte af vores miljømærkninger, som bekræfter, at vi gør en god miljøindsats.

 

Svanen

Svanemærket maling lever op til de skrappeste miljø- og kemikaliekrav  

I Beckers ønsker vi at kunne levere maling, der tager hensyntil miljøet og til vores kunder. Derfor gør vi os hver dag umage for at udvikle vores produkter, så vi kan udvide vores sortiment af Svanemærket maling. Og vi er stolte af, at der allerede er rigtig mange af vores produkter, der er Svanemærkede.  

Svanemærket er et type 1-miljømærke. Det betyder blandt andet, at kravene er udviklet af en uafhængig tredjepart, at kravene løbende skærpes samt at de udvikles ud fra et livscyklusperspektiv. Dvs. der også er krav til kvaliteten af produktet. 

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden og det er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. At det er officielt betyder, at det har myndighedernes opbakning. Mærket gør det enkelt for dig, at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Svanemærket og EU-Blomsten er de to eneste officielle miljømærker i Danmark 

Læs mere om miljømærkningen Svanemærket her

(1CO2-belastning fra GHG Scope 1, 2 plus rejser og distribution i Sverige pr. fremstillet maling.)

 

Tiltag med omtanke for dig

Hos Beckers gør vi en stor indsats for at gøre vores produkter bedre for miljøet – men også for dig. Derfor sørger vi hele tiden for at udvikle vores produkter, så de fx kan opnå det svenske Astma Allergimærke eller en M1-klassificering. Du kan læse mere om det herunder.

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergi Förbundet:
Produkter der er mærket med 'Svalen' anbefales af det Svenske Astma- og Allergiförbund efter gennemgang med fokus på luftvejsproblemer og duftoverfølsomhed. Anbefalingen gælder to uger efter maling.  Læs mere om det svenske Astma och Allergiförbunds råd og vejledning her.

M1

En M1-klassificering sikrer, at de stoffer, der frigives i luften ved maling med Beckers-produkter, ikke overstiger de anbefalede sundhedsniveauer. Dette gælder også for overflader malet med Beckers-produkter. Vi forsøger hele tiden at optimere vores produkters bæredygtige og sundhedsmæssige profil, og her er M1 mærkningen en af vores nyeste tiltag. Læs mere om M1-klassificering her.

 

Udvikling og innovation

I Beckers præsenterede vi vores første vandfortyndbare produkt allerede i 1951, og i dag er 100% procent af vores produkter på de danske marked vandfortyndbare. Beckers var i Danmark den første malingsproducent, der tog beslutningen om at fjerne alle produkter der indeholdt organiske opløsningsmidler fra hylderne. Det betyder, at vi kan levere et vandfortyndbart produkt til alle opgaver. 

Vand er bedre for både menneskers sundhed og miljøet end mineralsk terpentin, som, næst efter vand, er det mest almindelige opløsningsmiddel til maling.

Biobaserede råmaterialer
Hvor miljøvenligt et produkt er, handler dog også om produktets øvrige indhold, og som led i vores arbejde med bæredygtighed satser Beckers nu på biobaserede produkter. I denne sammenhæng udskiftes nogle af de fossile råmaterialer med biobaserede materialer, og det vil sige materialer, som kommer fra f.eks. træer, planter eller alger. I 2021 lancerede vi vores første biobaserede produkt, nemlig terrasseolien Elit Bio og i 2022 har vi lanceret Mood Care Wall

Mass balance
I 2021 frigav vi vores første produkter baseret på det såkaldte mass balance princip. Princippet medvirker til, at overgangen fra fossile til biobaserede råmaterialer kan gennemføres hurtigere. Når Beckers vælger biobaserede komponenter i henhold til mass balance princippet, ændres leverandørernes indkøb til mere biobaserede råmaterialer. Når Beckers kunder så vælger netop disse produkter, drives udviklingen i retning af mere biobaserede råvarer fremad. Se video om Mass Balance princippet her 

Bæredygtigt hele vejen:

Beckers arbejder aktivt på at forbedre bæredygtigheden i alle dele af virksomheden.

Produktion i topklasse
I 2008 blev al produktion af Beckers-malinger flyttet til Nykvarn og en af Europas mest miljøvenlige fabrikker. Mængden af farligt affald i produktionen er meget lille, og intet spildevand belaster det kommunale rensningsanlæg. Al elektricitet på fabrikken er grøn, og lokalerne bliver opvarmet med fjernvarme.

Gennemtænkt transport
Hver dag distribueres store mængder maling fra centrallageret i Nykvarn til kunder i hele Sverige, Skandinavien og øvrige Østersølande. Takket være gennemtænkte valg af samarbejdspartnere, køretøjer og brændstoffer i forsyningskæden har vi siden 2011 været i stand til at reducere transportens miljøpåvirkning2 med mere end 50 procent.

Bedre materialer
Maling kommer oftest i plastspande, og hos Beckers er vi startet op på udskiftning af de traditionelle spande til spande, der består af 50-75 procent genbrugsplast, såkaldt PIR (Post-Industry Recycled polypropylen). Vi vil fortsætte med at øge vores andel af genbrugsplast, og i sidste ende vil vi være i stand til at tilbyde alle spande til plastmaling i genbrugsplast. Husk at overlade dine tomme, tørre malingsspande til nærmeste genbrugsstation. 

 Du kan læse mere om, hvordan du skal håndtere malingrester her, og du kan læse mere om, hvordan du håndterer dine værktøjer her.

(2Miljøpåvirkning handler i dette tilfælde om CO2-belastning.)

 

Miljøvenlig pakning

 

dk
er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til huskelisten
er blevet fjernet fra huskelisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg