Beckers miljøarbejde

Omtanke for mennesker og miljøet

Beckers har længe haft et stærkt fokus på miljøet. Faktisk var vi den første danske producent af maling, som fik produkter miljømærket med Svanemærket. I dag er vi måske endnu mere opmærksomme på, at vores kunder altid skal kunne vælge fra en bred vifte af bæredygtige produkter, som er skånsomme mod miljøet. I 2011 fastsatte vi et mål om at reducere vores klimapåvirkning1 med 50 procent til år 2020. Vi glæder os over, at vi nåede målet allerede i 2017. I dag er 99 procent af vores produkter vandbaserede, og vi har startet en satsning på biobaserede produkter.

Elefanten i rummet
Vi benægter ikke, at malingindustrien stadig har store udfordringer foran sig. Maling påvirker miljøet, og vi har et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at mindske den påvirkning. I mange tilfælde bidrager maling til at forlænge levetiden af værdifulde materialer som bygninger og møbler, men vi skal fortsat konstant forbedre produkternes miljøpræstationer.

(1CO2-belastning fra GHG Scope 1, 2 plus rejser og distribution i Sverige pr. fremstillet maling.)

 

 

Miljømærkninger

Becker bestræber sig på at udvikle bæredygtige produkter til alle overflader. Vi er stolte af vores miljømærkninger, som bekræfter, at vi gør en god miljøindsats.

 

Svanen

Svanen
Becker arbejder med Svanemærket, som vi til daglig kalder Svanen, som er et type 1-miljømærke. Det betyder, at kravene er udviklet af en uafhængig tredjepart, at kravene løbende skærpes, og at de udvikles ud fra et livscyklusperspektiv. Flere oplysninger her >>

 

Astma- och Allergiförbundet

Astma- og Allergiforbundet:
Beckers produkter med Astma- og Allergiforbundets mærke Svalen anbefales af det Svenske Astma- og Allergiforbund efter gennemgang med fokus på luftvejsproblemer og duftoverfølsomhed. Anbefalingen gælder to uger efter maling. Læs mere her >>

 

M1
M1-klassificeringen sikrer, at de stoffer, der frigives i luften ved maling med Beckers-produkter, eller fra overflader malet med Beckers-produkter, ikke overstiger de anbefalede sundhedsniveauer. Beckers forsøger hele tiden at optimere produkternes bæredygtige og sundhedsmæssige profil, og her er M1 mærkningen en af vores nyeste tiltag. Læs mere her>>

 

Udvikling og innovation

Beckers præsenterede sit første vandbaserede produkt allerede i 1951. I dag er 99 procent af vores produkter vandbaserede, hvilket betyder, at der er et vandbaseret produkt fra Beckers til næsten enhver overflade. Vand er bedre for både sundhed og miljø end mineralsk terpentin, som er det mest almindelige opløsningsmiddel til maling efter vand. Beckers var i Danmark den første malingsproducent, der tog beslutningen om at fjerne alle opløsningsmiddelholdige produkter fra hylden, og kan i år fejrer 11 år på vand. 

 

Biobaseret
Hvor miljøvenligt et produkt er, handler dog også om produktets øvrige indhold, og som led i vores arbejde med bæredygtighed satser Beckers nu på biobaserede produkter. I denne sammenhæng udskiftes nogle af de fossile råmaterialer med biobaserede materialer, og det vil sige materialer, som kommer fra f.eks. træer, planter eller alger. I 2021 lancerede vi vores første biobaserede produkt, nemlig terrasseolien Elit Bio

 

Massebalance
I 2021 frigiver vi vores første produkter baseret på det såkaldte massebalanceprincip. Princippet medvirker til, at overgangen fra fossile til biobaserede råmaterialer kan gennemføres hurtigere. Når Beckers vælger biobaserede komponenter i henhold til massebalanceprincippet, ændres leverandørernes indkøb til mere biobaserede råmaterialer. Når Beckers kunder til gengæld vælger de produkter, drives udviklingen i retning af mere biobaserede råvarer fremad. Se video om Mass Balance

 

 

Bæredygtigt hele vejen:

Beckers arbejder aktivt på at forbedre bæredygtigheden i alle dele af virksomheden.

Produktion i topklasse
I 2008 blev al produktion af Beckers-malinger flyttet til Nykvarn og en af Europas mest miljøvenlige fabrikker. Mængden af farligt affald i produktionen er meget lille, og intet spildevand belaster det kommunale rensningsanlæg. Al elektricitet på fabrikken er grøn, og lokalerne bliver opvarmet med fjernvarme.

 

Gennemtænkt transport
Hver dag distribueres store mængder maling fra centrallageret i Nykvarn til kunder i hele Sverige, Skandinavien og øvrige Østersølande. Takket være gennemtænkte valg af samarbejdspartnere, køretøjer og brændstoffer i forsyningskæden har vi siden 2011 været i stand til at reducere transportens miljøpåvirkning2 med mere end 50 procent.

 

Bedre materialer
Størstedelen af plastmalingsspande til de nye indendørsprodukter fra Beckers består af 50-75 procent genbrugsplast, såkaldt PIR (Post-Industry Recycled polypropylen). Vi vil fortsætte med at øge vores andel af genbrugsplast, og i sidste ende vil vi være i stand til at tilbyde alle spande til plastmaling i genbrugsplast. Husk at overlade dine tomme, tørre malingsspande til nærmeste genbrugsstation. Her kan du læse mere om, hvordan du skal håndtere malingrester, og her kan du læse mere om, hvordan du håndterer dine værktøjer.

(2Miljøpåvirkning handler i dette tilfælde om CO2-belastning.)

 

dk
er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til huskelisten
er blevet fjernet fra huskelisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg