Basta

Decor Træbejds

Decor

Giv dit hjem karakter ved at bejdse dine træoverflader. Beckers Decor Træbejdse er en mat vandfortyndbar bejdse, som anvendes til ubehandlede træoverflader indendørs. Bejdsen egner sig godt til møbler, træværk, vægpaneler og trægulve. Når du bejdser dine overflader med Decor Træbejdse, får du en levende overflade med dybde og glans.

  • Giver en smuk overflade med dybde og glans
  • Tørrer hurtigt
  • Lugter ubetydeligt under maling og tørring
Beregn forbrug
Kategori

Interiør


Forbrug

14 m²/l


Glans

Mat


Værktøj

pensel


Malingstemperatur

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur


Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed

Klæbefri efter 1(h). Overmalbar efter 6(h).


Binder

Akryl


VOC

Limit value (Cat A/f): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse af overfladen

FORBEHANDLING: Rengør overfladerne for snavs og støv. For flotteste finish: væd overfladen med vand. Efter tørring slibes overfladen med fint sandpapir i træets fiberretning.


Mal

BEJDSNING Rør bejdsen godt. Påfør Decor Træbejds med pensel, planstryger eller svamp i træets fiberretning. Med klud eller svamp udjævner du bejdsen til overfladen er næsten tør. Ønskes mørkere farve gentages behandlingen efter 2 timers tørretid. Fortynd Decor Træbejds med vand, hvis du ønsker en lysere farve. TRÆPANEL OG TRÆGULV Bejds med en blanding af 1 del Decor Træbejds og 2 dele vand. Påfør med pensel eller planstryger 1-2 paneler ad gangen i træets fiberretning, men uden eftertørring med svamp eller klud. LAKERING: Efter ca. 6 timer lakeres overfladen med Decor Klarlak. Klarlak kan ændre tonen på lyse farve.


Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.


Plejeinstruktioner


Vigtig

Danish
dk
er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til huskelisten
er blevet fjernet fra huskelisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg