Basta

Mineral Kalkfärg

Mineral

Renovér og bevar gamle pudsoverflader med kalkmaling. Beckers Mineral Kalkmaling bruges på kalkcement og kalkpudsede overflader indendørs og udendørs. Malingen, som kan tones, kan også bruges til at opfriske tidligere kalkmalede underlag. Når du anvender Kalkmaling får du en traditionel og levende overflade.

  • Giver et traditionstro resultat
  • Giver et levende udseende
  • Lader fugt trænge igennem
Beregn forbrug
Kategori

Eksteriør


Forbrug

0,5 - 0,8 m²/kg


Glans

Helmat


Værktøj

pensel


Malingstemperatur

Laveste +5°C overfladetemperatur


Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed

Klæbefri efter 1(h). Overmalbar efter 2(h).


Binder

-


VOC

Forberedelse af overfladen

Overfladen skal være helt ren for organisk maling. Tidligere kalkmalede overflader stålbørstes ned til fast underlag, så pudsoverfladen kan ses (børsten skal være af rustfrit stål), eller højtryksvaskes forsigtigt, så underlaget ikke beskadiges. Eventuelle reparationer udføres med samme materiale som det oprindelige. Kalkmaling anbefales ikke til behandling af pudsoverflader med højt indhold af cement. Overflader, som ikke skal males, dækkes godt til.


Mal

Færdigblandet kalkmaling blandes på stedet med vand: se blanding af maling. Blandingsforholdet skal være det samme i hele arbejdsforløbet. Under arbejdsforløbet skal kalkmalingen røres ofte for at hindre de tunge stenmaterialer i at synke ned til bunden. Før maling fugtes underlaget omhyggeligt med rent vand. Underlaget skal være fugtigt og ikke ”absorberende”. Påfør Kalkmaling med malerkost. Mal 2-3 gange afhængigt af den ønskede overflade og underlagets sugeevne. Fugt underlaget omhyggeligt og jævnt før hver behandling. Fugt efter sidste påføring. Lad Kalkmaling tørre ca. 2 timer efter første påføring, derefter fugtes igen og anden påføring udføres på samme måde. Eventuel 3. påføring udføres som de forrige. Gem nok maling fra samme indkøb for jævnt slutresultat. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger. Farven på Kalkmaling påvirkes af underlagets fugtighed og porøsitet. Efterfugtning giver en mørkere nuance. BLANDING AF MALING: - Til 12,5 kg tilsættes 12,5 vand. - Til 25 kg tilsættes 25 l vand. Massen blandes omhyggeligt. For at undgå nuanceforskelle bør ovennævnte blandingsforhold alltid overholdes


Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.


Plejeinstruktioner


Vigtig

Kalkmalingen bør omrøres jævnligt under arbejdet. Overfladen skal være ren og fast. Luften, malingen og underlagets temperatur skal være mindst +5°C. I varmt eller blæsene vejr sørges for tilstrækkelig fugtning. Mal ikke i regn eller direkte sollys. For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Danish
dk
er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til huskelisten
er blevet fjernet fra huskelisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg