Basta

Mineral Novasil Facademaling

Mineral

Mineral Novasil Facademaling er en silikonemodificeret akrylmaling, som anvendes til nye og tidligere behandlede mineralske overflader indendørs og udendørs. Malingen egner sig til maling af større betonkonstruktioner, hård puds af kalkcement og andre typer af hårde mineralske overflader. Med Beckers Mineral Novasil Facademaling får du en holdbar overflade, som afviser fugt og lader facaden ånde.

  • Særligt velegnet til større pudsede overflader
  • Lader fugt trænge igennem
  • Silikonemodificeret
Beregn forbrug
Kategori

Eksteriør


Forbrug

4 - 6 m²/l


Glans

Helmat


Værktøj

pensel, rulle, sprøjte


Malingstemperatur

Ikke under +5°C overfladetemperatur og ikke højere end 80 % relativ luftfugtighed


Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed

Klæbefri efter 0(h). Overmalbar efter 12(h).


Binder

Styrene acrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Forberedelse af overfladen

FORBEHANDLING OG GRUNDING: Nye overflader rengøres for smuds, løse partikler og salte. Formstøbt beton skal behandles mekanisk for at fjerne cementhud og opnå god vedhæftning. Anvend Pudsgrund for at opnå god vedhæftning, samt mindske risikoen for vandindtrængning og saltudtræk på nystøbte hårde betonoverflader. TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER: Rengøringsmetode vælges afhængigt af malingens egenskaber. Alger og mug fjernes med Beckers Alge og Mugmiddel. Efter rengøring fjernes løs maling og områder med svag vedhæftning. Åbn sprækker og revner, og reparér med passende reparationsmiddel. Pudsoverflader, der er i dårlig stand og meget løse, bør pudses op før maling. For at opnå god vedhæftning, samt minimere risikoen for vandindtrængning og saltudtræk, grundes med Pudsgrund. I stedet for grunding kan der males med Novasil blandet med Primex Gel i forholdet 9:1 (blandingen skal bruges inden 24 timer.


Mal

Rør Novasil Facademaling grundigt før anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at få en ens overflade og undgå farveforskelle. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger. Overflader, som grundes med Novasil Facademaling i kombination med Primel Gel, males 1 gang med Novasil Facademaling. Overflader, som grundes med Pudsgrund, færdigbehandles ved at male 2 gange.


Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.


Plejeinstruktioner


Vigtig

Betonelementer og kalkcementpudsede overflader kan males, når byggefugten er væk. Overfladen skal være ren og tør før behandling. Luft- og overfladetemperatur skal være mindst +5°C og relativ luftfugtighed på under 80% ved maling og 4 timer efter afsluttende behandling. Beskyt overflader, som ikke skal males og fjern eventuelt spild umiddelbart. For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Danish
dk
er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til huskelisten
er blevet fjernet fra huskelisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg