Basta
Mineral Regnstopp V

Mineral Regnstopp V

Mineral

God beskyttelse mod regnvand. Beckers Mineral Regnstop V er et imprægneringsmiddel, som effektivt forhindrer overfladen i at absorbere vand, når det regner, samt lader facaden udånde vanddamp. Ved anvendelse af Regnstop V mindskes bl.a. risikoen for frostsprængning og det bliver lettere at rengøre overfladen, da det er sværere for snavs at trænge ind i underlaget. Anvend Regnstop V på ubehandlede sugende mineralske overflader som f.eks. puds, beton eller tegl.

  • Stopper effektivt overfladens evne til at absorbere vand
  • Mindsker risikoen for frostsprængning
  • Forhindrer snavs i at trænge ind i underlaget
Beregn forbrug
Kategori

Eksteriør


Forbrug

4 - 8 m²/l


Glans

Not applicable


Værktøj

pensel, rulle, sprøjte


Malingstemperatur

Ikke under +7°C overfladetemperatur


Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed

Klæbefri efter 0(h). Overmalbar efter 0(h).


Binder

Øvrigt


VOC

Forberedelse af overfladen

Ny puds og beton skal ældes mindst 2 måneder før behandling. Fungerer ikke på kridtede eller støvede overflader. Overfladerne skal være fri for løs maling og andet, der kan hindre indtrængningen af Regnstop V. Underlaget skal være tørt og fri for snavs, salte og fedt. Husk, at efter rengøring og skylning med vand, kan det tage flere dage med tørt vejr, inden underlaget er tørret ud. Sprækker og skader repareres med et materiale, der har samme hårdhed og struktur som resten af overfladen. Kontrollér, at tilslutninger og gennemføringer er tætte f.eks. fæstninger til altaner og nedløbsrør. Også ved tilslutning af vindueskarm, opsatte armaturer osv.


Mal

Regnstop V påføres i jævnt lag uden at mætte underlaget. Undgå filmdannelse på overfladen. Forskelligt udstyr kan bruges til påføring. Lettest er airless og lavtrykssprøjte, men selv pensel og ruller kan bruges. Ved stærkt absorberende overflader startes behandlingen oppefra og arbejdes nedad. Alternativt kan der påføres 2 gange i vådt-i-vådt. Ved svagt absorberende overflader startes nedefra og arbejdes opad. Mineralplader bør være helst 1 år gamle, men kan opnå et fornuftigt resultat ved 2 påføringer, der tørrer nogle timer imellem lagene.


Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.


Plejeinstruktioner


Vigtig

Beskyt overflader, som ikke skal behandles. Stænk aftørres straks. Behandlede overflader kan udfælde salt under tørretiden, når vandet fordamper. Dette gælder mineralske materialer, som indeholder meget vandopløselige salte. Efter at produktet er tørret, stoppes disse salte i at trænge ud. Behandlede overflader kan overmales med alle Beckers vandbaserede malinger til mineralske overflader. Dog ikke kalkmaling. Luften, overfladen og malingens temperatur skal være mindst +7°C. Mal ikke i regn, direkte sollys eller ved risiko for regn. For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Danish
dk
er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til huskelisten
er blevet fjernet fra huskelisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg